Referat Generalforsamling Borgerforening 2019

1) Valg af ordstyrer: Pia

2) Valg af referent: Karina

3) Beretning: Anne Grethe aflægger beretning.

Skriftlig beregning:

Så gik der atter et år og vi har allerede generalforsamling igen.

Vi har i årets løb haft:

Fællesspisning: Der var 35 voksne og 29 børn tilmeldt, det kan da vist kun være ok.

Så gik vi i gang med familiedagen. Det er et kæmpe arbejde for at få alle ender til at nå sammen. Vejret var bestemt med os, men vi syntes vi mangler byens opbakning. Vi mangler i høj grad frivillige til at hjælpe os med både planlægning på selve dagen, i de forskellige aktiviteter og dagen efter når det hele skal tages ned igen.

Vi prøvede at satse på loppemarked i hele byen, og det er åbenbart noget folk i byen kan forholde sig til, der var rigtig mange tilmeldte adresser, så det er helt sikkert noget vi laver igen i år. Det bliver igen i år en lørdag i august.

Der blev satset på en høstfest, i stedet for efterårets fællesspisning, men den måtte desværre aflyses, pga. manglende tilmelding. Men vi prøver igen til efteråret.

Banko blev som altid en succes cafeteriet var fyldt til sidste plads og måske lidt mere.

1. Søndag i advent var ok besøgt. Der var dog lidt udfordring i at finde en julemand, men han meldte heldigvis sin ankomst, og gjorde det rigtig godt.

Borgerforeningen har fået omdelingen af Langholt Posten, da Agnethe har valg at nu skulle nye kræfter til, samtidig med at den skoleklasse der skulle have været på banen, er en meget lille klasse og ikke kunne påtage sig opgaven. Vi er meget glade for den store hjælp som frivillige omdelere ligger i denne opgave.

Vores julebelysning har fået monteret stik, så vi selv kan sætte dem op og tage dem ned. Takket være Ulrik som har betalt for monteringen. Og sparet foreningen for en stor elregning.

4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Langholt Posten og Borgerforeningen Langholtposten har aktuelt en egenkapital på 70.000kr. Borgerforeningen kan overveje om et beløb skal bruges på byen. Borgerforeningens regnskab godkendt.

5) Valg: Bestyrelsen: Jan Hedegaard og Allan Christensen er på valg og modtager genvalg -valgt! Bilagskontrollant: Rene Tranberg og Annika Walus Hansen modtager genvalg – valgt!

6) Indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

7) Eventuelt