Borgerforeningen

Bliv medlem

Et medlemskab af borgerforeningen koster 100 kr årligt for en husstand (adresse). Dit medlemsskab er med til at støtte aktiviteterne i borgerforeningen, til glæde for alle byens borgere.

Endvidere giver et medlemsskab adgang til

Du kan melde dig ind ved at kontakte Anne-Grethe Christensen (formand), tlf. 98255109 eller 28461682

Om borgerforeningen

Langholt Borgerforening er grundlagt i 1923. Borgerforeningen arbejder for byens borgere ud fra, hvad der måtte komme af forslag. Det er et totalt upolitisk organ, der på bedste vis forsøger at tilgodese så mange borgeres interesser som muligt. Vi arbejder med byfornyelse, forskønnelse, vedligeholdelse og meget mere. Meget af vores arbejde består i at tage kontakt til kommunen med henblik på udførelse af diverse opgaver.

Der afholdes en årlig generalforsamling i februar/marts måned. Her vælges den nye bestyrelse, regnskaber fremlægges og beretningen læses op. Desuden er det en oplagt lejlighed til at diskutere, hvad der skal arbejdes med fremover. Borgerforeningens vedtægter findes i en mappe hos formanden sammen med diverse referater af tidligere møder m.m.

Aktiviteter

 • Familiedag: Det er borgerforeningen, der er hoved arrangør af familiedagen i Langholt. Her afholder vi udgifterne til hoppepuden, teltet og diverse musik og underholdning. Det er også os, der er koordinator for det, de andre foreninger stiller op med. Familiedagen afholdes hvert år den 2. lørdag i juni (se Aktiviteter for dette års dato).
 • Bankospil: Borgerforeningen arrangerer banko for byens borgere. En hyggelig aften i hallens cafeteria, med fine præmier, blandt andet mulighed for at vinde anden til Mortens Aften. Banko afholdes hvert år, den sidste torsdag før Mortens Aften (se Aktiviteter for dette års dato)
 • Julestemning: Det er borgerforeningen, der afholder udgifterne til julebelysningen i byen såsom opsætning, nedtagning, vedligehold m.m. Det er os, der afholder arrangementet på smedens plads 1. søndag i advent, hvor vi plejer at få besøg af julemanden.
 • Flag i byen: Borgerforeningen har investeret i flagstænger, så vi kan flage i hele eller dele af byen ved særlige lejligheder. Vi flager blandt andet den dag, der er konfirmation, når der er familie dag osv.
 • Generalforsamling: I februar måned holder borgerforeningen generalforsamling. Det din mulighed for at komme med i arbejdet i foreningen, og på den måde være med til at gøre Langholt til en spændende, levende by at bo i.
 • Sidst kan også nævnes, at borgerforeningen driver byens hjemmeside, som du læser lige nu.

Dette var blot et lille indblik i, hvad borgerforeningen laver. Vi håber naturligvis, dette har været en lille appetitvækker, så netop du også har fået lyst til at støtte foreningen med et medlemskab. Jo flere medlemmer og mere opbakning der er til foreningen, jo flere ting kan vi tage hånd om.

Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen på mail:

Eller kontakt bestyrelsen:

Bestyrelsen 2020

 • Anne-Grethe Christensen 28461682
 • Jimmy Johansson 20925419
 • Christina Viffert 60607349
 • Anita Graack 20205627
 • Jan Hedegaard, 26135248
 • Lone Bang Andersen 26274738