Langholt Samråd

Langholt Samråd er et fælles talerør til kommunen for alle foreninger i byen.
Formand: Karina Søborg Madsen, Møllebakken 3 (ksoborg@gmail.com – 20193511)

Kasserer: Pia Martinussen

Medlemmer:
Andy Jensen
Tonny Thierry Andersen

Suppleanter:
Svend Erik Mikkelsen

Samrådets fokus i 2016

Der er tanker om et arrangement med hjertestarterkursus og Nabohjælp.

Der skal følges op på igangsatte projekter.

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.

Der efterspørges konkret hjælp til:

  • Hjælp til infofolder til nytilflyttere (der ligger materiale at arbejde ud fra hvis det har interesse)
  • Udvikling af grønne område
  • Udvikling af tilkørselsforhold til hallen og gennemførsel af større sammenhæng mellem skole, hal og grønne område. *Overordnede formål er at skabe åbenhed i hele området. *Et mere sikkert område i forholdet mellem biler til hallen og børn fra skolen/DUS. *Mulighed for større lege område til skolen i større sammenhæng med Hal, legeplads/multibane og sportsområdet.
  • Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her

Samrådet tager initiativ til et møde med byens øvrige foreninger under overskrifterne

  • Hvilke aktiviteter ønsker foreningerne i 2016 og frem
  • Hvordan kan der samles frivillige kræfter og fællesskabsfølelse omkring byens foreninger?