Langholt Samråd

Langholt Samråd er et fælles talerør til kommunen for alle foreninger i byen.
Formand: Karina Søborg Madsen, Øster Hassingvej 44, Langholt, 9310 Vodskov (ksoborg@gmail.com – 20193511)

Kasserer: Pia Martinussen

Medlemmer:
Andy Jensen
Tonny Thierry Andersen
Lone Bang Andersen
Rune Hagel-Skaarup Jensen
Anja Haslund Boesen Hansen

Suppleanter:
Svend Erik Mikkelsen

Samrådets fokus i 2020:

Samrådet er afhængig af frivillige kræfter og er meget åben overfor at inddrage interesserede i enkeltopgaver og/eller understøtte initiativer fra borgerne, hvor samrådets viden, indsigt og indflydelse politisk kan bringes i spil.

Samrådet arbejder bla. med følgende:

  • Udvikling af grønne områder.
  • Udvikling af tilkørselsforhold til hallen og gennemførsel af større sammenhæng mellem skole, hal og grønne område. *Overordnede formål er at skabe åbenhed i hele området. *Et mere sikkert område i forholdet mellem biler til hallen og børn fra skolen/DUS. *Mulighed for større lege område til skolen i større sammenhæng med Hal, legeplads/multibane og sportsområdet.
  • Promovering af Langholt –hvad er vores ”brand” og hvorfor skal man bosættes sig her
  • Udstykning af nye byggegrunde – vækst i byen.
  • Hvilke aktiviteter ønsker foreningerne i 2020 og frem?
  • Igangværende projekt “Hvad ønsker de unge i byen?”.
  • Velkommen til Langholt/infofolder er under udarbejdelse.