Langholt Hallen

Langholt idrætshal er centrum for fritidslivet i Langholt. Her spilles fodbold, badminton og håndbold. Desuden er hallen stedet, hvor foreningerne i Langholt afholder arrangementer.

Som medlem af Langholt Borgerforening eller Langholt Sportsklub har du mulighed for at leje cafeteriet, som ligger i idrætshallen.Stedet er ideelt til afholdelse af større arangementer. Som hovedregel er der plads og service til 60 personer. For yderligere information kan du kontakte:

Anne Grethe
Vestvej 5 “Smedens Hjørne”
tlf. 98 25 51 09 / 28 46 16 82
mail: frusmed@hotmail.com