Langholtposten

Langholtposten er byens lokale blad, som uddeles 6 gange om året til samtlige husstande i Langholt. I bladet kan du bl.a. læse om afholdte og kommende arrangementer samt anden relevant information om byen.

Udgifterne til bladet dækkes af annonceindtægter, tilskud fra Langholt Samråd, samt frivillige tilskud fra private. En gang årligt vedlægges et girokort, som giver private muligheden for at bidrage økonomisk til udgivelsen af bladet.

Artikler

Har du en historie til bladet, eller ønsker du at annoncere, kan du kontakte

langholtposten@gmail.com
Pia Martinussen
Smalby 11
Tlf. 2759 0984

Abonnement

Borgerforeningens medlemmer modtager automatisk Langholt Posten.

Ønsker du at abonnere på bladet, eller få ekstra numre, kan du kontakte:

Birgit Jeppesen
Gotlandsvej 1
Tlf. 9825 6653