Kategoriarkiv: Langholt Invest

2. Extraordinære Generalforsamling 13/11 2019 kl. 16.30

I Langholt Hallen, Ø. Hassingvej 8, Langholt, 9310 Vodskov

Dagsorden.:

1. Valg af dirigent

2. Forslag om indløsning af detailinvestorer (under 750.000 kr. indskud) og videreførelse af foreningen for semiprofessionelle investorer (over 750.000 kr. i indskud). Forslaget stilles som konsekvens af, at foreningen ikke længere lovligt kan fortsætte som forening for detailinvestorer, jf. orienteringsbrev af 19. sept. 2019 til foreningens detailinvestorer.

3. Eventuelt

Forslaget under punkt 2 blev enstemmigt vedtaget på generalforsamling 18. oktober 2019. Da der ikke var 2/3 af foreningens samlede formue tilstede, skal forslaget for at være gældende vedtages på 2. ekstraordinære generalforsamling.

Kapitalforeningen Langholt Invest

Bestyrelsen

v. Andy Jensen, andykidholm@gmail.com