Referat fra informationsmødet 11/1 2018 omkring Ny Købmand Langholt

Informationsmøde om Langholts nye købmand

Torsdag d. 11. januar var der inviteret til informationsmøde i cafeteriet i Langholthallen.

På dagsordenen var status på projektet omkring etablering af en ny købmandsbutik i byen.

Pernille Ørnbøl De Rosche indledte mødet med at byde de 40 fremmødte borgere velkommen. Herefter fortalte hun om processen siden det sidste møde. Der er på nuværende tidspunkt blevet solgt 250 indskudsbeviser. Pernille og de borgere, som har hjulpet hende med at sælge indskudsbeviser, har været hele byen rundt. Det har været svært at træffe folk hjemme, hvilket har været medvirkende til, at det har taget længere tid end først antaget. På trods af dette har det været en yderst positiv proces.

Folk har overvejende været meget positive omkring Pernilles planer om etablering af en ny købmand, ligesom langt de fleste har ytret sig positivt i forhold til at ville handle i butikken.

Efter at have skitseret processen frem til i dag, gjorde Pernille status. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive solgt 83 indskudsbeviser.

Det betyder det samlede antal indskudsbeviser der skal sælges er nedjusteret fra 600 – 333 stk. Det kan lade sig gøre fordi Ulrik Knudsen har ændret vilkårene for udlån af lokale. Der bliver nu givet en periode på 1,5 år uden husleje + at huslejen herefter er inkl. Inventar.

Pernille arbejder mod at butikken åbner omkring august 2018. På dette tidspunkt er det omfattende kloakarbejde med separatkloakering på Horsensvej afsluttet og skolebørnenes sommerferie ved at være slut.

Den sidste del af borgermødet gik med diverse input og spørgsmål fra de fremmødte borgere. Det blev italesat, at det er vigtigt med information omkring det videre forløb. Det vil Pernille bestræbe sig på via Langholt.org og opslag ved købmanden og hallen (og FB).
Derudover har en borger meldt sig til at hjælpe med at få oprettet en hjemmeside for købmanden.

Der blev stillet konkret forslag om at alle der har købt indskudsbevis giver 300kr. ekstra. Det giver det en god del af det restbeløb der mangler op til de 500.000kr.
Dette forslag var der fuld opbakning til blandt de ca. 40 fremmødte og vil blive arbejdet vider med. I første omgang som forespørgsel ud til alle indskudskøbere, om de vil kunne tilkendegive at give et ekstra beløb på 300 kr.
Derudover er der kontakt til flere virksomheder som er positive overfor at købe indskudsbeviser.

 

 

 

Referat fra Borgermøde omkring ny købmand i Langholt

Tirsdag d. 23.5. var indbudt til borgermøde omkring opstart af ny købmand.

Pernille Derosche lagde for med at byde velkommen til de mange mange fremmødte.

Pernille fortæller om sig selv, at hun er født og opvokset i byen og uddannet i butik.

Ulrik Knudsen har købt købmandsbutikken og stiller den til rådighed for opstart af en ny butik.

Pernille har lavet grundig analyse af mulighederne for at starte op.

Forudsætningen er at kunne starte projektet er at kunne starte butikken op uden start-gæld. Det skal indskudsbeviser danne grobund for. Derudover stiller Ulrik lokalet gratis til rådighed første år og vil sørge for renovering og indretning af en ny og opdateret butik.

Dagrofas specialisering i at støtte nye små butikker har givet en ekspertise og en rigtig god samarbejdspartner i processen. Pernille har hentet meget stor opbakning derfra. Butikken bliver en Letkøb, med få allerede fastlagte sortimenter, og derfor stor mulighed for at kunne matche borgernes ønsker.

Der tænkes fra start i et tiltag, hvor varer kan bestilles pr. mail, pakkes og stilles klar til afhentning.

Derudover er der tanker om nye og spændende tiltag i butikken – som f.eks. vinsmagning, madkurser mv.

Der skal sælges 600 antal til 1500 kr. stykket.

Det vil danne grundkapital til varelager.

Private udlejere: Ulrik Knudsen og Niels Jørgen Holm har allerede købt indskudsbevis.
EM invest og Morten Holm har givet tilsagn om køb.
Der bliver en synlig “målepind” på Smedens Hjørne, så alle kan følge med i hvornår målet nåes.

Ejendomsmægler Kristian fra Real mæglerne Vejgaard var indbudt til at fortælle om en købmands betydning for huspriser og salg i en by som Langholt:

Generelt ses vigtighed af, at der er skole og købmand i en by.

Historisk set lukker først købmanden og derefter skolen i de byer der rammes hårdest.
Det giver kæmpe udfordringer ift. huspriser.
Der er heldigvis igen opsving i de mindre byer. Det betyder der generelt set igen kan lånes penge fra realkreditinstitutterne og det skaber muligheder for de mindre byer.

Ift. prisen på et hus vil der sandsynligvis ikke kunne ses en direkte prisstigning på et hus, men det vil forventeligt kunne ses på liggetiden (og dermed måske også på prisen der typisk falder ved lang liggetid).

Mogens Rytter Sørensen Dagrofa er indbudt til at fortælle om erfaringer fra lign. projekter.
Rigtig mange mindre samfund har fundet vigtigheden i en lokal købmandsbutik.

Det viser sig nogle steder på huspriser – nogle mæglere melder om betydning på prisen på 15% i negativ retning når en købmand lukker.
Samtidig  viser en købmand i byen sig på tiltrækningskraften af nye tilflyttere.

Langholt har 977 indbyggere der i gennemsnit indkøber for 24,5 mio. kr årligt. Hvis bare halvdelen ligges i lokalkøb vil købmanden kunne køre fornuftigt rundt og give grundlag for udvikling og investering i butikken. Det betyder 28 kr. om dagen pr. indbygger.
Det kræver, at butikken bliver primær indkøbssted for rigtig mange.
Der er altid skepsis ift. om en købmand kan løbe rundt – der er eksperter der siger det ikke kan lade sig gøre. Der er erfaringer fra en lang række byer, der siger det modsatte.
Det afgørende er borgernes støtte til butikken.
Dagrofa har 30.000 varemærker. Det giver stort grundlag for at skaffe det der efterspørges. Varer kan ikke købes enkeltvis, men gå endelig i dialog med Pernille, der løbende vil vurdere grundlag for indkøb.
Der gives kæmpe opfordring til at støtte projektet, sige til Pernille hvad der er brug for -giv hende løbende feedback ift. sortiment fremfor bare at opgive og købe andre steder.
Der er ingen krav fra Dagrofa ift. udbud på hylderne og priserne fastsættes af Pernille.
Eneste krav er varerne i tilbudsavisen der udkommer hver 14. dag.
Der er mulighed for lokale forhandlere uden om Dagrofa. Derudover udlevering af pakker, medicin mv. Det er aftaler, der laves med forskellige firmaer.

Hjælp Pernille i projektet. Erfaringerne viser, at det er fællesskabet omkring butikken og det tætte samarbejde mellem butik og borger der er afgørende.

Spørgsmål fra salen:
*Hvordan kan det sikres, at indbyggerne vil blive ved at ligge sine indkøb ved købmanden – også når det bliver hverdag?

            -et varieret udbud og mulighed for at tilpasse udbuddet løbende og efter efterspørgsel giver forhåbentligt et godt grundlag for mange vil kunne lægge deres basisindkøb i butikken.

*hvor findes information til dem der ikke er her idag?
            – Langholt Posten
            – hjemmesiden Langholt.org
            – Nabo til nabo

            – Indsamlingshold – alle er velkomne til at melde sig til Karina Søborg Madsen ksoborg@gmail.com/20193511.

*tiltænkte åbningstider?
            – fra 7-20 på hverdage og 8-20 i weekenden.

            – der er sat af i budgettet til ansætte studerende til nogle timer om ugen.

*Følg med på Langholts side på Facebook og Langholt.org for løbende information f.eks. omkring køb af indskudsbeviser.
Eller send mail til Pernille Derosche: pj-78@hotmail.com

Ridning på det nye stykke (bane)sti frabedes

Det nye stykke sti, der forbinder den oprindelige banesti med Bragenholtvej er etableret som en trampesti bestående af et lag stabilgrus og et øvre lag af stenmel.
Det var den løsning der kunne samles penge sammen til at få udført. Et ønske der i 12 år har været arbejdet for at få opfyldt.
Den type sti det kunne blive til, kan desværre ikke tåle hestetramp idet det ødelægger stien.

Det er en oplagt og dejlig rute -også til hest, men det går desværre ikke.

Langholt samråd vil derfor henstille til alle ryttere om ikke at benytte det nye stykke sti.

Vi håber alle vil have forståelse herfor.

Med venlig hilsen

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd