Langholt Invest

23/9 2018

Persondataloven

Nyt om Langholt Invest

27. september 2016

Langholt Invest er omfattet af ny lov om alternative investeringsfonde. Det indebærer, at vi skal have en forvalter af foreningen, og vi har derfor oprettet et A/S som forvaltningsselskab.

Det har vi søgt Finanstilsynets godkendelse til, ligesom vi har søgt om tilladelse til markedsføring. Når vi har fået disse tilladelser fra Finanstilsynet vil vi markedsføre os.

Bestyrelsen har samtidig besluttet, at vi fremover vil markedsføre os på egen hjemmeside, og ikke alene have et info-opslag på byens hjemmeside. Vi har registreret domænet http://www.langholtinvest.dk, og det vil blive aktiveret, når Finanstilsynets godkendelse foreligger (du kan altså ikke finde vores egen hjemmeside endnu).

Ind til godkendelsen foreligger, kan Langholt Invest kontaktes via Andy Jensen, formand, på mail: andykidholm@gmail.com