Extra Generalforsamling LAngholt Invest

Fredag den 18. oktober 2019 kl. 16.30 – Langholt Hallen

Ekstraordinær generalforsamling

fredag 18. oktober 2019 kl. 16.30 I Langholt Hallen, Ø. Hassingvej 8, Langholt, 9310 Vodskov

Dagsorden.:

1. Valg af dirigent

2. Forslag om indløsning af detailinvestorer (under 750.000 kr. indskud) og videreførelse af foreningen for semiprofessionelle investorer (over 750.000 kr. i indskud). Forslaget stilles som konsekvens af, at foreningen ikke længere lovligt kan fortsætte som forening for detailinvestorer, jf. orienteringsbrev af 19. sept. 2019 til foreningens detailinvestorer.

3. Eventuelt